Simon Klingen
Simon Klingen (1948) besteedt zijn werkzame leven aan bos en bosbeheer: als adviseur, docent en auteur. Lange tijd was hij verantwoordelijk voor het bosbeheer bij het Utrechts Landschap. Hij wordt geregeld gevraagd om te bemiddelen bij geschillen tussen bewoners en bosbeheerders. 

Naast het continue veranderende bos vormen de contacten met collega’s en cursisten zijn levende inspiratiebron.