Het is geen struik, geen boom, maar een wintergroene liaan die tientallen meters hoog kan worden, en heel oud. Klimop is in het bos te vinden als bodembegroeiing, maar ook als houtige klimplant. Voor zijn groei en bloei lift hij met bomen mee naar boven, op zoek naar licht.
Helaas leeft bij sommige mensen het hardnekkige idee dat de boom last heeft van de klimop, of zelfs dat de klimop de boom langzaam maar zeker wurgt. Met goede bedoelingen wordt de klimop dan onder aan de boom doorgezaagd waardoor hij afsterft. Onnodig en jammer, want het doodmaken van een klimop betekent ecologisch verlies.

M21 1Het wintergroene bladerdek van de klimop is een schuilplaats voor allerlei soorten dieren. De bloemen leveren waardevolle nectar voor insecten in de herfst, wanneer de meeste andere bloemen zijn uitgebloeid, en later zaden voor vogels.

Geen last

De klimop klampt zich met hechtwortels vast aan de bast. Hij gebruikt de boom alleen als steun; de boom lijdt er niet onder. De klimop onttrekt geen vocht of voedingsstoffen aan de boom, hij heeft zijn eigen wortelstelsel in de grond.
Je zou je nog zorgen kunnen maken over het gebruik van bodemvocht en zo de klimop als concurrerend voor de boom kunnen zien, maar de groene massa van de klimop staat meestal in geen verhouding tot die van de boom.
De boom wordt evenmin door de klimop in zijn diktegroei belemmerd, van wurgen is geen sprake. De ‘stam’, of beter gezegd ‘de strengen’ van de klimop gaan overwegend recht omhoog en omarmen de boom dus niet. Bovendien is de diktegroei van een boom een nauwelijks in toom te houden kracht, die zou het makkelijk winnen van de omarming van de klimop.

Er is feitelijk maar één situatie waarin de klimop lastig zou M21 2kunnen worden voor de boom: als hij na vele jaren zó hoog komt dat hij de uiteinden van de takken van de boom bereikt en daar de bladeren van zijn gastheer of -vrouw overgroeit. Dat gebeurt echter zelden.
Maar dan nog hoeft er geen afscheid van de klimop te worden genomen. Zaag de klimop halverwege de boom (of nog wat hoger) door met behulp van een hoogwerker of een klimmer. Het eventuele probleem voor de boom is dan weer voor lange tijd geweken, en de klimop blijft intact, zij het een kopje kleiner.